Kanban Management Professional II

Mon, May 27, 2019 to Tue, May 28, 2019
Training Language:
Polish
Training type:
KMP Foundation II

Zarządzaj zwinnie zespołami i organizacją na drodze ewolucji! 

Szkolenie Kanban Management Professional II to duża porcja bardziej zaawansowanej wiedzy, która pozwoli zarządzać pracą wielu zespołów, stosować Kanban na wielu poziomach w organizacji oraz nadać zmianom drogę ewolucyjną.

Dla kogo?

 • Liderzy i menadżerowie odpowiedzialni za kierowanie lub wsparcie większych jednostek organizacyjnych (np. kilku zespołów, różnych produktów), zarządzający programami i portfelami projektów
 • Agile Coache, Scrum Masterzy, osoby odpowiedzialne za transformację i ewolucję całych organizacji w stronę zwinności biznesowej.

 

Jakie korzyści?

 • radzenie sobie z oporem wobec zmian w organizacji 
  zrozumienie i wykorzystanie niesymetrycznego i opóźnionego zobowiązania wobec pracy (asymmetric & deffered commitment)
 • dogłębne rozumienie metryk Kanban, ich wykorzystanie do analizy przyczyn problemów i ewolucyjnego doskonalenia
 • rozwój orientacji usługowej wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • zarządzanie ewolucyjną zmianą w organizacji na każdym jej poziomie.
 • Aktywne ukończenie szkoleń KMP I oraz KMP II pozwala na uzyskanie tytułu Kanban Management Professional (KMP)

 

Cele i zakres szkolenia:

 • dogłębne zrozumienie nie tylko praktyk, ale i prawideł metody Kanban,
 • analiza studium przypadku opisującego ewolucyjną drogę ku zwinności osiągniętej dzięki metodzie Kanban.
 • kadencje Kanbanu – organizacja pętli zwrotnych, spotkań i komunikacji na poziomie całego przedsiębiorstwa
 • budowanie i zarządzanie opcjami (np. Backlogiem Produktu) za pomocą Upstream Kanbanu
 • skalowanie Kanbanu – ewolucja podejścia „end-to-end” oraz zarządzania pracą od poziomu zespołu do portfolio i zarządu
 • role i odpowiedzialności w organizacjach korzystających z metody Kanban
 • metody radzenia sobie ze zmiennością przedmiotu pracy, środowiska,
 • wprowadzenie do pojęć kosztu transakcyjnego i koordynacyjnego

 

Czy potrzebuję przygotowania?

 

 • Szkolenie KMP II jest szkoleniem zaawansowanym. Zaleca się wcześniejszy udział w szkoleniu KMP I i/lub dłuższe doświadczenie z wdrażaniem Kanbanu w organizacjach przynajmniej na poziomie jednego zespołu. W przypadku wątpliwości wskazany jest wcześniejszy kontakt.

 

Czas trwania: 

2 dni

 

Cena: 

3800 netto/osobę

 

Co jest w cenie?

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają: 

 • oficjalne materiały szkoleniowe Lean Kanban University
 • książkę Davida J. Andersona „Kanban” (PDF, wersja angielska)
 • certyfikat ukończenia szkolenia i jeśli wydadzą zgodę ich profil będzie dostępny na stronach leankanban.com
 • w przypadku osób, które ukończyły wcześniej kurs KMP I przyznany zostaje tytuł Kanban Management Professional (KMP)
 • zniżkę 10 USD na książkę Mike’a Burrowsa „Kanban from the Inside”
 • kod do oprogramowania SwiftKanban
 • w cenie wliczony jest również catering (lunch i przerwy kawowe w miejscu szkolenia)

 

Opcje:

 • Jeśli potrzebujecie Państwo szkolenia dla większej grupy lub większej elastyczności dostępne są również szkolenia zamknięte. Szkolenia zamknięte dają szansę na jeszcze bardziej praktyczną pracę nad specyficznymi wyzwaniami Państwa organizacji. Wszystko to w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.
 • Jeśli potrzebujecie Państwo elastyczności, np. rozłożenia szkolenia w czasie jako zwinna organizacja jesteśmy otwarci i na takie opcje.
 • W zależności od potrzeb szkolenie może odbyć się w języku angielskim lub polskim.

 

Certyfikat Kanban Management Professional (KMP):

ukończenie szkoleń KMP I oraz KMP II daje prawo do uzyskania tytułu Kanban Management Professional (KMP) przyznawanego przez Lean Kanban University.