Kanban System Design - KMP I

Trainers
Maarten Hoppen's picture
Mon, Sep 30, 2019 to Tue, Oct 01, 2019
Training Language:
Dutch
Training type:
KMP Foundation I

De wereld verandert. De markt verandert. Een organisatie verandert. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. En dan rijst de vraag: “Hoe kan ik als organisatie klaarstaan met een antwoord, nog voor de vraag wordt gesteld?” Of: “Hoe kan ik als dienstverlener mijn klant optimale service bieden?”

Stop Starting. Start Finishing. Start Kanban.
Kanban is verantwoord veranderen. Het is een raamwerk dat direct leidt tot een verbetering in de dienstverlening. Kanban zorgt voor een goede doorstroming in de processen van een organisatie, het bereiken van flow. En het vermindert de hoeveelheid onderhanden werk.

Klinkt goed, toch? We vertellen je in het kort wat je na deze training weet, zodat je een start kan maken met het bovenstaande zelf te realiseren.

Wat leer je tijdens deze training?
Je leert hoe je Kanban kunt toepassen in jouw organisatie en hoe je daarmee succes behaalt. Maar ook hoe je met Kanban processen analyseert en op basis daarvan stap voor stap verbeteringen aanbrengt. Onderdelen die aan de orde komen zijn:

  • De theorie: Kanban
  • De praktijk: krijg inzicht in het werk en de processen en het maken van duidelijke afspraken hierover
  • Het ontwerp van je Kanban bord en de daarbij horende limieten voor onderhanden werk (WIP)
  • Diagrammen en grafieken: grip krijgen op de cijfers. Meten = weten!
  • Modellen voor verbetering en verandering