Certified Team Kanban Practitioner

Trainers
Ruben Olsen's picture
Fri, Oct 30, 2015
Training Language:
English
Training type:
Kanban Introductory

Kanban - nøkkelen til suksessfulle endringsprosesser i team

Knowit og LeanKanban University inviterer deg til et dagskurs for å gi deg en introduksjon til hvordan Kanban for team fungerer. Dette kurset gjør deg til en sertifisert TKP - Team Kanban Practitioner. Denne sertifiseringen gjenspeiler at de aller fleste Kanban-implementasjonene starter med teamet og er derfor ikke veldig dype i sin natur.

Team Kanban Practitioner (TKP) er et en-dags kurs som kan tas hos Knowit i Oslo eller Bergen - eller vi kjører dette som et bedriftsinternt kurs.

Deltagere som gjennomfører kurset kan benytte tittelen Team Kanban Practitioner. Denne sertifiseringen er første steg på the alternative path to agility. Etter gjennomført kurs kan deltageren gå videre og sertifisere seg som Kanban Management Professional ved å ta 2-dagers kurs i Kanban System Design og Kanban Metoden.

Kurset ser på hvordan Kanban kan implementeres i team i din organisasjon. Kurset gir deg tilstrekkelig informasjon til at du kan starte med å benytte Kanban på team-nivå allerede dagen etter at kurset avsluttet. Team som allerede benytter Kanban kan gjennom kurset få informasjon om hvordan de kan forbedre sin hverdag enda mer.

Kurset gjennomføres med både teoretisk bakgrunns opplæring ("hvorfor") og ved hjelp av praktiske øvelser ("hvordan"). Det legges opp til gruppe- og plenumsdiskusjoner, samt praktiske øvelser. Kurset inkluderer en nedskalert Kanban simulering som gir deltagerne ett innblikk i noen av aspektene ved et Kanbansystem.

Instruktør

Ruben Olsen Lærk har gjennom en årrekke hos oppdragsgivere benyttet forskjellige smidige metoder for å levere økt verdi til deres kunder. Han har jobbet med alt i fra drifts av distribuerte sanntids telekommunikasjonssystemer og utvikling av programvare, til team- og prosjektledelse. Han har innført Lean Kanban i alt fra små to-mannsselskaper til større finansinstitusjoner.

Ruben er en av to akkrediterte Kanban kursholdere i Norden, og den eneste i Norge. Dette gir han rett til å avholde sertifiserte kurs i fra LeanKanban University. Han har fått opplæring direkte av David J Anderson, samt holdt kurs i avansert bruk av Kanban i sammen med David.

Kursinnhold

 

 • Introduksjon og betraktninger omkring eksisterende Kanban erfaring og implementasjoner
 • De 3 Kanban-agendaene, med fokus på bærekraftighet
 • Prinsipper og praksiser
 • Hva betyr Kanban
 • Grunnleggende Kanbankonsepter
  1. Visuelle tavler
  2. Lokal syklustid
  3. Work-In-Progress (pgågende arbeid)
  4. Leveranserate og Little's Law
 • Feedbackløkker - standup- og påfyllingsmøter
 • Enkel simulering av et Kanbansystem med debrief
 • Design av Kanbantavler, herunder bruk av Personlig Kanban
 • Begrensing av pågående arbeid (limit Work-In-Progress)
 • Risikohåndtering
 • Arbeidsflyt for tjenesteleveranser i lys av Kanbanmetoden
 • De 3 Kanban-agendaene og fokus på neste nivå: Tjenesteorientering
 • Proto-Kanban i forhold til et komplett Kanban-system
 • Fordeler med å utvide Kanban til opp- og nedstrøm
 • Kort innføring i S.T.A.T.I.K og kundefokuserte leveranser med Kanban