TKP - Certified Team Kanban Practitioner

Trainers
Ruben Olsen's picture

TKP - Certified Team Kanban Practitioner members

Brit Ingrid Birketveit's picture
Terje Skulstad's picture
Nils Magnus Djupvik's picture
Torbjørn Aase's picture
Øystein Pettersen's picture
Bjarte Andre Eide's picture
Mon, Dec 21, 2015
Training Language:
Norwegian
Training type:
Kanban Introductory

Internt kurs hos Delfi Data

Kursinnhold

 • Introduksjon og betraktninger omkring eksisterende Kanban erfaring og implementasjoner
 • De 3 Kanban-agendaene, med fokus på bærekraftighet rundt tjenesteleveranser
 • Prinsipper og praksiser
 • Hva betyr Kanban i lys av tjenesteleveranser
 • Grunnleggende Kanbankonsepter
 • Visuelle tavler
 • Lokal syklustid
 • Work-In-Progress (pgågende arbeid)
 • Leveranserate
 • Feedbackløkker - standup- og påfyllingsmøter
 • Enkel simulering av et Kanbansystem med debrief
 • Design av Kanbantavler, herunder bruk av Personlig Kanban
 • Begrensing av pågående arbeid (limit Work-In-Progress)
 • Risikohåndtering i forbindelse med tjenesteleveranser
 • Arbeidsflyt for tjenesteleveranser i lys av Kanbanmetoden
 • De 3 Kanban-agendaene og fokus på neste nivå: Tjenesteorientering
 • Proto-Kanban i forhold til et komplett Kanban-system
 • Kort innføring i S.T.A.T.I.K og kundefokuserte leveranser med Kanban