TKP - Certified Team Kanban Practitioner

Trainers
Ruben Olsen's picture
Mon, Dec 21, 2015
Training Language:
Norwegian
Training type:
Kanban Introductory

Internt kurs hos Delfi Data

Kursinnhold

 • Introduksjon og betraktninger omkring eksisterende Kanban erfaring og implementasjoner
 • De 3 Kanban-agendaene, med fokus på bærekraftighet rundt tjenesteleveranser
 • Prinsipper og praksiser
 • Hva betyr Kanban i lys av tjenesteleveranser
 • Grunnleggende Kanbankonsepter
 • Visuelle tavler
 • Lokal syklustid
 • Work-In-Progress (pgågende arbeid)
 • Leveranserate
 • Feedbackløkker - standup- og påfyllingsmøter
 • Enkel simulering av et Kanbansystem med debrief
 • Design av Kanbantavler, herunder bruk av Personlig Kanban
 • Begrensing av pågående arbeid (limit Work-In-Progress)
 • Risikohåndtering i forbindelse med tjenesteleveranser
 • Arbeidsflyt for tjenesteleveranser i lys av Kanbanmetoden
 • De 3 Kanban-agendaene og fokus på neste nivå: Tjenesteorientering
 • Proto-Kanban i forhold til et komplett Kanban-system
 • Kort innføring i S.T.A.T.I.K og kundefokuserte leveranser med Kanban